1. Rekonstrukce UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem
•  I. etapa úpravy krovu, střecha, přístavba schodiště, půdní vestavba. Forma subdodávky, objem cca 51 mil. Kč.
Doba realizace: 9 měsíců
Rok: 2002 – 2003

•  II. etapa - kompletní rekonstrukce hlavní budovy, vily včetně souvisejících prací a ploch v areálu Univerzity J.E.Purkyně v ulici České mládeže 8, Ústí n.L, forma subdodávky, objem cca 91 mil. Kč
Doba realizace: 10 měsíců
Rok: 2003 – 2004

•  III. etapa – rekonstrukce vily, soc. zařízení tělocvičny a fasáda obj. hlavní budovy, forma subdodávky, objem cca 24 mil. Kč
Doba realizace: 7 měsíců
Rok: 2004 – 2005
kontaktní osoba: kvestor Ing. Petržíla, tel. 475 282 111
 
 

2. Dodatečná montáž střechy a zateplení panelového domu v ul. Dr. Horákové , č.p. 3,Ústí n.L.
- investor – Družstvo vlastníků bytů domu Dr. Horákové 3, Ústí nad Labem – Kr. Březno
- montáž valbové střechy včetně krytiny a zateplení věžového domu,objem 3,5 mil. Kč
kontaktní osoba: p. ing. Lang, tel.: 608 217 858
Doba realizace: 6 měsíců
Rok: 2003

 

3. Rekonstrukce střechy – Praktická škola Trmice
- investor – Ústecký kraj
- demontáž střešní krytiny a montáž nové krytiny , včetně klempířských prací
•  ob jem 2,2 mil. Kč
•  kontaktní osoba: ředitelka Praktické školy Trmice, tel. 475 620 575
Doba realizace: 4 měsíce
Rok: 2003

 

4. Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční ul.
- investor – Ústecký kraj
- výměna oken, oprava střechy a zateplení fasády
•  objem 13,5 mil. Kč
•  kontaktní osoba: ing. Alfred Ditrt – ředitel gymnázia, tel.475 240 151
Doba realizace: 4 měsíce
Rok: 2004

 

5. ÚSP Stará Oleška
•  investor – Ústecký kraj
- Ústav sociální péče Stará Oleška-zateplení a vybudování výtahu
•  objem 7 369 tis. Kč
•  kontaktní osoba: ing. Halama Zdeněk –odbor investic, Krajský úřad Ústeckého kraje
Rok: 12/2005 – 07/2006

 

6. Panelový bytový dům Vinařská 20, Ústí n.L.
•  investor Společenství vlastníků bytových jednotek Vinařská 20
•  výměna dřevěných oken za plastová, vč. izolace balkonových lodžií (42 bytových jednotek)
•  objem: 1.843 tis. Kč
•  kontaktní osoba: Přemysl Zeman – člen výboru společenství, m. 721 250 880
Rok: 2006

 

7. UJEP – Výměna oken a REKO fasády Brněnská ul.
- investor: Univerzita J.E.Purkyně
- jedná se o výměnu oken a rekonstrukci fasády stupeň složitosti IV.
- objem prací: 1 009 tis.Kč
- kontaktní osoba: kvestor Ing. Petržíla, tel. 475 282 111
Rok: 7/2009 – 9/2009

 

8. Bytový panelový dům v ul. J. Plachty 173 – 175 v Ústí nad Labem
-
investor – Společenství vlastníků jednotek domu J. Plachty 173,174,175
- výměna dřevěných oken za plastová, oprava balkónových lodžií, vč. výměny zábradlí, výměna vchodových dveří, oprava střešního pláště a zateplení
- objem 8 985 tis. Kč
•  kontaktní osoba: pan Petr Ludvík – předseda společenství, tel. 603 259 109
Doba realizace: 04/2008 – 12/2008

 

9. Bytový dům v ul. Bratří Čapků 497/40 a 498/38
- investor Společenství vlastníků Bratří Čapků 497/40,498/38
- zateplení a zastřešení objektu, rekonstrukce balkónů
- objem 2 355 tis. Kč
- kontaktní osoba: Šerf Jiří – předseda společenství, tel. 728 768 544
Doba realizace: 08/2008 – 11/2008

 

10. Zateplení a zastřešení RD Chlumec
- investor: ing. Loprais
- jedná se o zateplení a zastřešení řadového rodinného domu a rekonstrukci terasy, vč. vyřízení žádosti k dotačnímu programu „Zelená úsporám“
- objem: 462 tis. Kč
- kontaktní osoba: ing. Loprais, p.loprais@cremer-gruppe.cz
Doba realizace: 5/2009 –6/2009

 

11. UJEP – FUUD – stavební úpravy objektu „B“, Pasteurova 9, Ústí n.L
•  investor: Univerzita Jana Evangelisry Purkyně v Ústí nad Labem
•  forma subdodávky – generální dodavatel Syner s.r.o. – Liberec
•  objem prací dle SoD - 37 228 tis. Kč – zednické a klempířské práce
•  808 tis. Kč – dodávka a montáž oken a žaluzií
- kontaktní osoba: Ing. Kukla – Syner s.r.o. –tel. 488 124 111
Doba realizace : 11/2006 – 08/2008

 

12. ÚSP Stará Oleška
•  investor: Ústecký kraj
•  jedná se o rekonstrukci kuchyně a soc. zázemí kuchyně, vč. D+M lapače tuků, VZT a technologie kuchyně
•  objem: 7 665 tis. Kč
•  kontaktní osoba: Mgr. dagmar Vaňková, ředitelka ÚSP,tel. 412 555 345
Doba realizace: 11/2008 – 03/2009

 

13. Oprava fasády objektu ČEZ, Česká Lípa
-
investor ČEZ Správa majetku s.r.o.
- oprava poškozené fasády průčelí budovy, výměna vstupní stříšky nad vchodem objektu
- objem: 158 tis. Kč
- kontaktní osoba: Martin Dvořák, martin.dvorak01@cez.cz , 724 412 775
Doba realizace: 1.7.2009 – 31.8.2009

 

14. Oprava soklů objektu Čez, Osvoboditelů 320, Louny
-
ČEZ Správa majetku s.r.o.
- oprava soklu objektu, výměna 2ks dveří za plastové, nátěr dřevěného štítu, včetně oplechování okapů a svodů
- objem: 421 tis. Kč
- kontaktní osoba: Martin Dvořák, martin.dvorak01@cez.cz , 724 412 775
Doba realizace: 1.9.2009 – 30.9.2009

 

15. Rekonstrukce krytin střech ubytoven v objektech ČEZ a.s.
- investor ČEZ a.s.
- jedná se o zateplení a opravu střešního pláště na ubytovnách ČEZ (Tisá, Prunéřov, Kadaň) – rovné střechy
•  objem: 2 461 tis.Kč
•  kontaktní osoba: Renata Janhubova – správa majetku, tel. 492 112 320
Doba realizace: 09/2009 – 10/2010

 

16. Rekonstrukce objektu Holubova 254, Chlumec
- investor: Mudr. Daniel Nalos
- jedná se o rekonstrukci objektu, včetně výměny oken, zateplení fasády a rekonstrukce střechy (rovné), oplacení, úpravu vnějších povrchů, vyhotovení podkladů a podání žádosti „Zelená úsporám“
•  objem: cca 13 mil Kč
•  kontaktní osoba: Mudr. Nalos Daniel, nalos.daniel@mnul.cz
Doba realizace: 09/2009 – 10/2010

 

17. Panelový dům Hornická 2489/15 a 2490/17, Ústí nad Labem
- investor: SVBJ Hornická 2489/15 a 2489/17 v Ústí n.L.
- zastřešení domu valbovou střešní konstrukcí, zateplení obvodového pláště, včetně výměny zábradlí u balkónových lodžií, rekonstrukce 2ks výtahů a rekonstrukce elektroinstalace společných částí domu, zhotovení dokumentace a podání žádosti k dotačním programům Zelená úsporám a Nový panel.
•  objem: cca 5,5 mil Kč
•  kontaktní osoba: Mgr.Radek Horský, předseda sdružení, m.774030666
Doba realizace: 07/2010 – 04/2011

 

18. Zateplení střechy, panelový dům Jindřicha Plachty 173-175, Ústí n.L.
-
investor – Společenství vlastníků jednotek domu J. Plachty 173,174,175
- zvýšení atik, zateplení a provedení povlakových krytin
- stavba provedena v rámci integrovaného operačního programu „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
- objem 1 264 tis. Kč
•  kontaktní osoba: pan Petr Ludvík – předseda společenství, tel. 603 259 109
Doba realizace: 07/2011

 

19. Bytový dům Beethovenova 47/4, Ústí nad Labem
- investor: vlastníci bytového domu
- zateplení bytového domu a zhotovení dokumentace a podání žádosti k dotačním programům Zelená úsporám
•  objem: 969 tis. Kč
•  kontaktní osoba: Mgr.František Nesvadba, ferybac@seznam.cz
Doba realizace: 11/2010 – 04/2011

 

20. Snížení energetické náročnosti ŠKODA POWER, Plzeň
- investor: forma subdodávky pro Klement a.s.
- dodávka a montáž sendvičových panelů Kingspan , polykarbonátových dutinkových desek a KZS
- objem subdodávky: 35 781 tis. Kč
- kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel Klement a.s., t. 475 215 194
Doba realizace: 10/2010 – 10/2011

   

21. Jotun - Rozšíření AB o laboratoř, šatnu a kancelář
Jotun - Instalace výrobních linek 8 a 9

- investor Klement a.s.
- přístavby související s rozšířením výroby v závodě Jotun Ústí nad Labem.
- objem 12 257 tis. Kč
- kontaktní osoba ing Teubelová 724 349 137
Doba realizace: 04/2013 – 10/2013

 
       
 

22. Vyvedení elektrického výkonu ACHV Synthos Kralupy
- investor Klement a.s.
- výstavba trafostanice a oplocení
- objem 3102 tis. Kč
- kontaktní osoba ing. Trejbal
Doba realizace: 06/2013 – 10/2013

 
         
 

23. Povodňová čerpací stanice Podmokelská na stoceY, Sklad mobilních prvků
- investor Viamont a.s.
- výstavba nadzemních staveb na povodňové čerpací stanici Pomokelská
- objem 1850 tis.Kč

Doba realizace: 09/2013 – 11/2013